فیلتر شنی

 خانه / خدمات / تصفیه آب / فیلتر شنی

فیلتر شنی (Sand Filter)

 

فیلتر شنی برای تصفیه آبهایی که دارای ذرات درشت می‌باشد، به صورت فیزیکی و به صورت فیلتر کردن آب، برای تصفیة آب ورودی استخرها و همچنین در مكان‌هايي که آب رودخانه یا دریاچهتغذيه كنندة بويلراست، استفاده می‌شود. همچنین در استخرها پس از مدتی چربی و ذرات اضافی از بدن انسان (مو، پوست و...) و ذرات اضافی از محیط وارد آب استخر می‌شوند. فیلتر شنی مسئولیت دارد تا با تصفیه کردن این آب به صورت فیزیکی و عبور دادن آب از روی سیلیس در چندین مرحله و سپس عبور آب تصفیه شده از نازلها به بیرون، این آب راقابل استفادة مجدد کند. از فیلتر شنی در سیستم‌های تصفیه آب شهری هم استفاده می‌شود. فیلترها به منظور جدا کردن آلودگی‌هایی همچون میکروارگانیسم‌ها و بعضی باکتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع فیلتر شنی‌های شرکت فنی و مهندسی پالاگر عبارتند از: دیاتمه‌ای (ذرات ظریف و ریز سیلیسی که از بقایای نوعی جلبک به دست می‌آیند) و فیلترهای ماسه‌ای یا شنی.

قیمت از 600000 تومان

ثبت سفارش