سختی گیر

 خانه / خدمات / تصفیه آب / سختی گیر

سختی‌گیرچیست؟

(Softening)

 سختی آب کیفیتی است که بر اثر وجود بیش از اندازه نمکهای محلول کلسیم و منیزیم و تا اندازه‌ای آهن، منگنز، آلومینیوم و روی در آن پدید می‌آید و سبب می‌شود که مصرف آب به طور کلی و به ویژه در صنعت دشواری‌هایی به وجود آورد.  درجه سختی آب کیفیتی است که میزان  سختی آب را مشخص می‌سازد. درجه سختی آب به طور کلی بر حسب میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب بیان می‌شود. یعنی 1 درجه سختی آب برابر 1 میلی گرم کربنات کلسیم است. اما در کشورهای مختلف، مقدار یک درجه سختی آب با هم تفاوت دارد. سختی گیرهای شرکت فنی و مهندسی پالاگر با کیفیت و کارایی متناسب با آب مورد نیاز طرحی و تهیه می‌گردد.