پکیج فیلتراسیون

 خانه / خدمات / تصفیه آب / پکیج فیلتراسیون

پکیج فیلتراسیون (Filtration)

مجموعه فیلتراسیون‌های شرکت فنی و مهندسی پالاگر در شرایطی به کار می‌رود که نوع آلایش در آب یا فاضلاب محدود و معدود است و یا میزان آن کم است. دیگر موارد استفاده در پیش تصفیه‌ها و یا تصفیه‌های تکمیلی در کنار سایر واحدها یا تجهیزات قابل استفاده است.