کربن فعال

کربن فعال

کربن فعال (دوده، کربن فعال، ذغال فعال، ذغال اکتیو) به گروهی از مواد کربنی اطلاق می‌شود که ساختار دارای تخلخل و پوکی بسیار زیاد و در نتیجه سطح داخلی و خارجی بسیار زیاد دارند و دارای قدرت جذب زیادی برای گازها و مایعات می‌باشند.

ثبت سفارش