سدیم بی کربنات

 خانه / فروش / مواد شیمیایی / سدیم بی کربنات

  سدیم بی‌کربنات

جوش شیرین یا بی‌کربنات سدیم با فرمول NaHCO3یکی از نمک‌های سدیم در ترکیب با کربنیک اسید است که تنها یک هیدروژن اسیدی این ترکیب با سدیم جایگزین شده‌ است. این ترکیب، بی‌ بو و بی‌ طعم است که کمی دارای خاصیت بازی است و به صورت پودر سپید یا بلورین است. از خواص جوش شیرین می‌توان به جاذب رطوبت و بوگیر بودن آن اشاره کرد که در سه گرید داروئی، خوراکی و صنعتی تولید می‌گردد.