فیلتر دیسکی

 

عموماً با توجه به بالا بودن کدورت آب و وجود ذرات کلوئیدی در آب مورد استفاده قرار می‌گیرند سیستم فیلتراسیون دیسکی می‌تواند بعنوان پیش تصفیه قوی قبل از سیستم اسمز معکوس  شرکت فنی و مهندسی پالاگر جهت کاهش چشمگیر ناخالصی‌های معلق در آب مورد استفاده قرار گیرند از جمله مزایای این فیلتر عدم استقاده از فیلترهای مصرفی می‌باشد. دیسکهای فیلترها قابل باز شدن و قابل شستشو بوده و در اثر تجمع ذرات ناشی از عدم عبور ذرات از فیلتر براحتی می‌توان سیستم را شستشو و کنترل نمود و از دیگر مزایای سیستم مذکور عدم واکنش با هرگونه آب دریایی شور و لب شور به دلیل نوع جنس پلی‌اتیلنی آن می‌باشد.

فیلترهای دیسکی در سایزهای 3/4 اینچ 1 اینچ 1/4 1 1/2 1 2 و 3 اینچ قابل ارائه می‌باشند. مش بندی این فیلترها 5 میکرون 20 میکرون 50 میکرون 100 میکرون 130 میکرون و 200 میکرون قابل ارائه می‌باشند.