پیش تصفیه فاضلاب صنعتی

 خانه / خدمات / تصفیه فاضلاب / پیش تصفیه فاضلاب صنعتی

 فاضلاب صنعتی چیست؟

معمولاً فاضلابهایی که از صنایع بزرگ و متوسط تولید می‌شوند فاضلاب صنعتی نامیده می‌شوند. کیفیت و کمیت این فاضلاب های صنعتی از یک صنعت تا صنعت دیگر و از یک فرایند تا فرایندی دیگر حتی در صنایع مشابه بسیار متفاوت است. اصولاً، بسیاری از صنایع تولیدی حجم بالایی از پسابهای بسیار قوی را تولید می‌کنند.

فاضلابهای صنعتی می‌تواند بر موارد و جاهای مختلفی تأثیر بگذارد. از آن جمله می‌توان تأثیر بر آبهای جاری، منابع آب زیرزمینی و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را عنوان کرد.

تمام فاضلابهای صنعتی به نحوی بر حیات طبیعی آبهای جاری اثر می‌گذارند. هنگامی که این تأثیر به قدری باشد که دیگر نتوان آب جاری را جهت بهترین کاربرد آن مورد استفاده قرار داد، می‌گویند آلودگی بوجود آمده است. منظور از بهترین کاربرد دقیقاً استفاده از آب برای آشامیدن، آبتنی، ماهیگیری و کلیه امور سالم جهت زیست و مشاغل غیر مضر است. آبهای جاری می‌توانند مقدار معینی از فاضلاب با مقدار معینی از آلایندگی را قبل از آنکه به مرحلة آلودگی برسند تحلیل ببرند. موادی از قبیل نمکها، اسیدها، قلیاها، مواد آلی، مواد جامد معلق، مواد جامد و مایع شناور، آب گرم، رنگ، مواد شیمیایی، موجودات بیولوژیکی، مواد پرتوزا، مواد کف‌زا و ... می‌توانند باعث اثر گذاری بر آبهای جاری و منابع آب زیرزمینی بشوند.

برای یک واحد صنعتی طبیعی است تصور کند که بهترین راه دفع فاضلاب، تخلیه آن در سیستم شبکه فاضلاب شهری است. این در حالی است که تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری اگر بخواهند آلودگی ناشی از فاضلابهای صنعتی را نیز برطرف کند، باید ظرفیت پذیرش غلظت فاضلابهای صنعتی را نیز دارا باشند. این کمال مطلوب در مورد تصفیه‌خانه‌های موجود صدق نمی‌کند. فاضلابهای صنعتی می‌توانند با ورود مواردی از قبیل؛ میزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، مواد جامد معلق، مواد شناور و رنگی و بسیاری از ترکیبات مخرب دیگر، به شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، باعث اختلال در کارکرد آنها بشوند.

فاضلاب‌های صنعتی در موارد متعددی با فاضلاب شهری تفاوت دارند. از این تفاوت‌ها می‌توان به میزان تولید فاضلاب در یک رژیم ثابت اشاره کرد. عملکرد صنایع بی‌نهایت قابل تغییر است. کارخانه ممکن است روزی تعطیل و یا در روز دیگری با چند برابر ظرفیت عادی اش کار کند. در یک روز ممکن است به علت اشتباه در برنامه بهره‌برداری بار حجمی فاضلاب خود را در زمان غیر معمول به شبکه فاضلاب بدهد. این در حالی است که فاضلاب شهری پیوسته با یک الگوی خاص در حال تولید و تصفیه فاضلاب است. بعضی از فاضلاب‌های صنعتی فاقد ماده آلی است، بنابراین با روشهای معمول تصفیه فاضلاب در تصفیه‌خانه‌های شهری قابل تصفیه نیست. این تفاوت‌ها دلیلی بر نیاز تصفیه‌خانه‌شهرک صنعتی متفاوت و یا نصب پیش تصفیه فاضلاب برای صنایع را ایجاب می‌کند.

شرکت فنی و مهندسی پالاگر طراح و سازنده  انواع سیستم های پیش تصفیه صنعتی متناسب با نیاز مشتریان گرامی بسته به نوع تولیدات و حجم پساب می باشد.