فلوئورزنی و فلوئور زدایی

 خانه / خدمات / تصفیه آب / فلوئورزنی و فلوئور زدایی

فلوئور زنی و فلوئور زدایی (Fluorination)

غلظت مطلوب یون فلوراید در آب آشامیدنی در محدودۀ 7/0 تا 5/1 میلی گرم است. افزایش آن باعث بیماری فلوئوروزیس و کمبود آن باعث پوسیدگی دندان خواهد شد. لذا باید میزان فلوئور آب در محدودۀ مناسب حفظ شود. میزان فلوئور مناسب در دمای متوسط سالیانه 15 درجه سانتی‌گراد در حدود 1 میلی گرم در لیتر توصیه می‌شود. این مقدار برای فصول تابستان و زمستان به ترتیب 8/0 و 2/1 میلی گرم در لیتر پیشنهاد می‌شود. این تغییر به میزان مصرف در فصول گرم و سرد و تغییرات انحلال فلوئور در آب بستگی دارد.

فلوئور به حالت آزاد یافت نمی‌شود و همواره در ترکیب با سایر عناصر وجود دارد. تمام ترکیبات آن وقتی به آب اضافه می‌شوند، برای تولید یون هیدروژن تجزیه می‌گردند. بعضی از مواد مورد مصرف شرکت فنی و مهندسی پالاگر به شرح ذیل عبارتند از:

1- سیلیکوفلوراید (میزان فلوئور موجود 45%)

2- سدیم فلوراید (میزان فلوئور موجود 61%)

3- اسید هیدروسیلیسیک (میزان فلوئور موجود 71%)

شرکت فنی و مهندسی پالاگر برای فلوئورزدایی از روشهای مختلفی متناسب با نیاز مشتریان گرامی استفاده

می‌نماید.