حذف آهن

 خانه / خدمات / تصفیه آب / حذف آهن

حذف آهن و منگنز (Iron Removal)

آهن به چندین شکل درآب موجود است و شناخت اینکه چه شکلی از آهن در آب موجود می‌باشد برای انتخاب روش صحیح تصفیه ضروری است. خوشبختانه تعیین نوع آهن موجود در آب کار مشکلی نیست. انواع آن از قرار زیر است:

 

1ـ فروس آهن (Ferrous iron) که با واکنش با هوا به شکل آهن فریک (Ferric iron) در می‌آید.

2ـ آهن فریک، که اگر آب به حالت سکون قرار می‌گیرد به سرعت در ته ظرف ته‌نشین می‌شود.

3ـ باکتری‌های آهن که لایه نازک لزج قهوه‌ای یا قرمز ایجاد می‌کند.

با توجه به نوع و آهن منگنز موجود در آب، شرکت فنی و مهندس پالاگر بهترین روش تصفیه برای حذف آهن و منگنز انتخاب می‌نماید.

مقادیر بالای آهن، منگنز، سدیم و سولفات همگی سبب طعم نامطلوب آب آشامیدنی می‌شوند.

آهن یا منگنز در آب می‌توانند موجب رنگی شدن ماشین‌های لباسشویی شوند.

سدیم در افراد با فشار خون بالا مشکل ساز است.

سولفات سبب اسهال در انسان و حیوانات می‌شود.

در سیستمهایRO مشکل ممبرانها این است که سوراخ‌های ریز آنها به آسانی بوسیله مقادیر بالای آهن و منگنز گرفته می‌شوند. بنابراین حذف آهن و منگنز قبل از سیستم RO در افزایش طول عمر فیلترهای سیستم RO بسیار مهم است.