کلریناسیون

 خانه / خدمات / تصفیه آب / گندزدایی / کلریناسیون

کلریناسیون (Chlorination)

استفاده از کلر ارزانترین روش گندزدایی آب است. کلر براي از بين بردن باكتري‌ها و ساير ميكروبهاي موجود در ذخائر آب آشاميدني بكار مي‌رود. امروزه حتي به ذخائر كوچك آب همواره كلر افزوده مي‌گردد. اولین کاربرد کلر در تصفیه آب آشامیدنی، کنترل طعم و بو بوده است. سایر کاربردهای کلر شامل کنترل جلبکها، حذف آهن و منگنز، حذف سولفید هیدروژن و حذف رنگ می‌باشد. کلر به اشکال مختلف ترکیبات جامد هيپوكلريت سدیم و پتاسیم و دی اکسید کلر گازی در صنعت آب موجود است.

ثبت سفارش