میکسر

 خانه / فروش / تجهیزات / میکسر

میکسر

 میکسراستاتیک  Static Mixer

میکسرهای استاتیکی بیضوی  Elliptical Static Mixer

 

 میکسر سابمرسیبل

 میکسر دینامیک (General Dynamic Mixer)

 میکسرهای دینامیک دور کند

 

 میکسرهای دینامیکی دور تند

 

ثبت سفارش