شیر فیلتر

 خانه / فروش / تجهیزات / شیر فیلتر

شیر فیلتر

شیرهای چند کاره فیلتر شنی، کربنی، تبادل یون و سختی‌گیر بر اساس کاربری اصولاً به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند؛ شیرهای دستی یا نیمه اتوماتیک شیرهایی هستند که با نیروی دست و بدون برق تغییر حالت می‌دهند، و شیرهای برقی یا اتوماتیک که که تغییر حالت شیر توسط نیروی برق و بدون نیاز به کاربر صورت می‌پذیرد.