آشغالگیرمکانیکی

 خانه / فروش / تجهیزات / آشغالگیرمکانیکی
آشغالگیر (Screener) آشغالگیر جلوی ورود و ذرات درشت به واحدهای تصفیه‌خانه را می‌گیرد. استفاده از تجهیزات آشغالگیری به منظور ممانعت از ورود هر گونه آشغال و جامدات درشت به واحدهای تصفیه‌خانه، روش بسیار مفید و مؤثری در حافظت فیزیکی از پمپها و سایر تجهیزات مکانیکی از قبیل هواده‌ها، همزن‌ها و لوله‌ها در برابر آسیب دیدگی و گرفتگی احتمالی می‌باشد. آشغالگیرهای شرکت فنی و مهندسی پالاگر دارای انواع کلی می‌باشد، که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
مکانیکی
در انواع مکانیکی، شبکه آشغالگیر با مکانیسم اتومکانیک توسط بازوهای چنگک تمیز کننده یا روش‌های متنوع دیگر از قبیل پاشش آب، پاکسازی می‌گردد. آشغالگیرها از نظر اندازه شبکه غربال به دو نوع ریز و درشت تقسیم می‌شوند. آشغالگیرها بنابر سفارش و با توجه به ابعاد کانال جریان و یا بر مبنای دبی آب عبوری طراحی و ساخته می‌شود.
 دستی
آشغالگیرها معمولاً از توری‌ها و یا شبکه‌های میله‌ای ساخته می‌شوند. و با نصب در مسیر جریان فاضلاب از ورود هر گونه قطعات بزرگ اجسام و آشغال به حوضچه‌های تصفیه ممانعت می‌نمایند. آشغالگیرها از نظر فاصله میله‌های شبکه غربال به دو نوع ریز و درشت تقسیم می‌شوند. آشغالگیرها بنابر سفارش و با توجه به ابعاد کانال جریان و یا بر مبنای دبی آب عبوری طراحی و ساخته می‌شود.