پکیج چربیگیر وسایرتجهیزات آشپزخانه صنعتی

 خانه / فروش / تجهیزات / پکیج چربیگیر وسایرتجهیزات آشپزخانه صنعتی

تعریف چربیگیر

Degreasers

 

چربیگیری، یک روش جداسازی فیزیکی روغن‌ها و مواد سبک از آب یا فاضلاب هستند که شامل سه نوع عمدهAPI،CPIو DAFمی‌باشند.چربیگیر جهت جدا سازی چربی و مواد روغنی از مایعات و آب به کار می‌رود که می‌توان برای رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها از آن استفاده نموده و با قیمت مناسب آنرا تهیه نمایید. یکی از آلاینده‌های معمول در فاضلاب صنایع مختلف همچون رستوران‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی، وجود روغن و چربی در پساب خروجی می‌باشد، در برخی موارد غلظت آلاینده‌های فوق به قدری بالا است که لزوم استفاده از یک واحد چربیگیر برای جلوگیری از ایجاد مشکلات بیشتر نظیر (آلودگی محیط زیست و گرفتگی چاه و انسداد) توصیه می‌گردد.

 

API (American Petroleum Institute)

روشAPIبر اساس ثقل عمل می‌کند (سیستم جدا کننده آب از روغن و نفت). API در واقع یک سیستم جدا کننده روغن از آب است که تحت استانداردهای API طراحی شده است. مخلوط آب و روغن و یا فاضلاب حاوی روغن یک امولسیون ناپایدار می‌باشد. این امولسیون در صورتی که به مدت معینی ساکن بماند به خاطر اختلاف چگالی روغن و آب از هم جدا شده و تشکیل دو فاز مجزا می‌دهند. میزان جداسازی روغن از آب به نوع امولسیون و اندازه ذرات روغن در داخل آب بستگی دارد. زمان لازم برای شناورسازی روغن و اندازه ذرات آن نسبت عکس دارند. در صورتی که اندازه ذرات خیلی ریز باشد ممکن است یک مخلوط شبه پایدار به وجود بیاورد و عملاً امکان جداسازی ثقلی نباشد. سیستم‌هایAPI تمام فاضلاب‌های معمولی را که دارای اندازه روغن درشت می‌باشند می‌توانند تصفیه کنند. چربی‌های آشپزخانه‌ها و چربی‌های حیوانی به راحتی توسط این روش حذف می‌گردند.

API

 

 صفحات مواج جدا کننده CPI(Corrugated Plate Interceptors)

روشCPIبهبود یافته APIمی‌باشد که در آن همانند کلایرفایرها از صفحات لاملا برای افزایش میزان حذف استفاده می‌گردد. فضای مورد نیاز در این حالت کمتر می‌شود و سرعت تصفیه نیز بیشتر می‌گردد. آب هنگام عبور از بین لاملا ذرات روغن آن به هم چسبیده و در نتیجه سرعت شناورسازی افزایش می‌یابد.  

 صفحات جدا کننده TPI (Tilted Plate Interceptors) همان روش CPI استکه در آن همانند کلایرفایرها از صفحات صاف برای افزایش میزان حذف استفاده می‌گردد. فضای مورد نیاز و سرعت تصفیه در این حالت به اندازه CPI است. 

 

سیستم شناور سازی با هوای فشرده DAF (Dissolved Air Flotation)

نوع خاصی از چربیگیرها هستند که دارای راندمانی به مراتب بالاتر از دو روش دیگر هستند و در صنایعی مانند نفت که روغن حالت نیمه پایدار را دارد استفاده می‌شود. این روش از هوای فشرده برای افزایش راندمان استفاده می شود و  افزودن هوای فشرده باعث شناورشدن ذرات روغن در مدت زمان اندک می‌شود.

IMG 20161203 214011

 

ثبت سفارش