فیلتر پرس

 خانه / فروش / تجهیزات / فیلتر پرس

فیلتر پرس چیست؟

(Filter Press)

Filterpress

دستگاهی است که عمل تصفیه را در حجم زیاد انجام داده و مایع و جامد را از یکدیگر جدا می‌سازد. عمده

کاربرد فیلتر پرس‌های شرکت فنی و مهندسی پالاگر در آبگیری از لجن شیمیایی و یا بیولوژیکی سیستم‌های تصفیه فاضلاب است. با این وجود شرکت فنی و مهندسی پالاگر امکان ساخت و اجرای انواع فیلترپرس‌های سفارشات ویژه کارفرمایان را دارد. در بعضی از صنایع از جامد و در بعضی از مایع و در برخی دیگر هم از مایع و هم از جامد استفاده می‌شود که صنایعی همچون صنایع غذایی، دارویی، معدنی و شیمیایی از جمله مواردی است که از فیلترپرس استفاده می‌کنند.

ثبت سفارش