UFاولترافیلتراسیون

 خانه / خدمات / تصفیه آب / تصفیه غشائی / UFاولترافیلتراسیون

فراپالایش چیست؟

(الترافیلتراسیون)

UF 

فراپالایش با بهره‌گیری از غشاها انجام می‌شود و از این نوع غشاء برای جداسازی ماکروملکول‌هایی با اندازه ۲۰ تا ۱۰۰۰ انگستروم استفاده می‌شود. تمام نمک‌های حل شده و مولکول‌های کوچکتر از این محدوده از غشا عبور می‌کنند. در این روش جداسازی کلوئیدها، پروتئین‌ها، مواد میکروبی بیماریزا و مولکولهای آلی بزرگ که وزن مولکولیآن بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ است انجام می‌شود.بطور کلی محلولهایی که در پشت غشاها جریان می‌یابند، مواد برگشتی یا فاز ماندگار نامیده می‌شوند. آنچه از آن عبور می‌نماید، تراویده یا فاز عبوری به‌شمار می‌آید.

سیستم‌های اولترافیلتراسیون (UF) شرکت فنی و مهندسیپالاگر برای بسیاری از کاربردهای مذکور استفاده می‌شوند. برخی غشاهای UF با اندازه منافذ کوچک نیز برای حذف ترکیبات محلول با وزن مولکولی بالاتر نظیر کلوئیدها، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها استفاده شده است. این غشاها قندها و نمک‌ها را حذف نمی‌کنند. اولترافیلتراسیون‌های شرکت فنی و مهندسی پالاگر معمولاً در کاربردهای صنعتی برای تولید آب شستشو فرایندی دارای خلوص بالا استفاده می‌شود.

یکی از کاربردهای رایج فراپالایش (UF) استفاده از آن برای تغلیظ شیر به منظور تولید پنیر می‌باشد. پروتئین تغلیظ شده آب پنیر که با استفاده از فرایند فراپالایش از آب پنیر تولید می‌شوند با درصدهای مختلف پروتئین، دارای خواص کاربردی زیادی می‌باشند. این خواص، استفاده از کنسانتره‌های پروتئینی آب پنیر را در فرمولاسیون فراورده‌های غذایی مقدور می‌سازد. ارزش تغذیه‌ای محصول نیز با استفاده از این روش بهبود می‌یابد، زیرا پروتئین‌های آب پنیر، درون بافت پنیر حفظ می‌شوند.

ثبت سفارش

ionenaustauscher-stationaer-nickel-recycling