اکسیداسیون پیشرفته چیست؟

AOP (Advanced Oxidation Process)

یکی دیگر از فرایندهای پیشرفته تصفیه فاضلاب، استفاده از سیستم‌های اکسیداسیون شرکت فنی و مهندسی پالاگر می‌باشد.

در این روش از گونه‌هایی از ترکیبات اکسیژن برای حذف آلودگی فاضلاب استفاده می‌گردد. روش اکسیداسیون AOP، یکی از پیشرفته‌ترین روش های تصفیه فاضلاب به شمار می‌رود. در این روش اکسیژن خالص و ازن در مقاطع مختلف در فاضلاب تزریق شده و با خاصیت اکسید کنندگی قوی سبب از بین رفتن BOD فاضلاب می‌گردد. روش AOP اکسیداسیون فاضلاب برای فاضلابهای قوی با بار آلودگی بالا به عنوان یکی از مکملهای فرایند تصفیه به شمار می‌رود. اکسیداسیون فاضلاب AOP می‌تواند بصورت تزریق مستقیم ازن و اکسیژن باشد و هم می‌تواند به صورت الکترودها (پیل شیمیایی) استفاده شده و عمل نماید. اکسیداسیون فاضلاب AOP امروزه به عنوان پیشرفته‌ترین  روش تصفیه فاضلاب و یا مکمل تصفیه فاضلاب به شمار می‌رود.